Rae vallas tegutseb alates 2002. aastast Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts,  mis ühendab Rae valla 27 küla- ja 5 alevikuvanemat. Seltsi eesmärkideks on külade ja alevike arengu toetamine, elanike huvide ja vajaduste kaitsmine, koolitamine, nõustamine ja osalemine külaliikumist toetavates projektides. Igal suvel korraldatakse ka Rae valla külade päeva. Peetri alevikus tegutseb ka Peetri Selts, mis on asutatud juba 2009. aastal.

Lisaks teistele aktiivsetele tegevustele on seltside üheks prioriteetsemateks tegevusvaldkondadeks kodukandi turvalisuse küsimused, mida tähelepanuta ei jäeta.

Rae vallavalituse ,Eesti Naabrivalve MTÜ, kuhu kuuluvad ka Rae valla naabrivalve sektorite esindajad ning Ida- Harju politseiosakonna koostööl kutsutakse kõiki Rae valla elanikke arutelule
“TURVALINE KODUKANT”

Arutelu toimub avatud ruumi meetodit kasutades, mis võimaldab kõigil aktiivselt kaasa rääkida turvalisuse probleemidest, mis muret teevad. Ühiselt selgitatakse välja kogukonna turvalisuse  probleemid ning koos otsitakse võimalusi nende lahendamiseks. Lisaks politsei esindajatele on kokkusaamisele kutsutud ka koostööpartnerid, kes on turvalisuse küsimustega seotud.

Igal elanikul on võimalus kaasa rääkida ning anda panus kodukandi turvalisusesse