DigiMaa eesmärk on kindlustada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid lisateenuseid.

Projekti kaastakse kõik valla inimesed, kelle piirkonnas ei ole sideoperaatoritel juba plaani võetud valguskaabli väljaehitamist lähima 2-3 aasta jooksul ega ka kaugemas tulevikus, ” kõneles Rae vallavalitsuse IT juht Hannes Raimets, kes rõhutab, et kaabel viiakse nii ettevõtteni kui eraisikuteni.

DigiMaa projekti käigus selgitatakse esmalt välja elanike ja ettevõtete vajadused tänapäevase lairibaühenduse järele. Samuti selgitatakse välja sideettevõtete plaanid valguskaablivõrkude rajamiseks ning planeeritakse kaasaegsed võrgud turutõrke piirkondadesse.

“Projektis ei saa määravaks kaugus suurematest asulatest vaid pigem soovijate arv ühte alasse, seepärast on äärmiset oluline, et kõik teaksid lairibast ja oluline, et kõik soovijad saaks kaasatud õigeaegselt, sest antud projekt on ühekordne sellises mastaabis,” kõneles Raimets.

Hannes Raimetse sõnul alustataksegi peagi vallas teavitustöö tegemist, et kõik teaksid, miks täpselt on kasulik lairiba ühendus ja mida see annab.

Liitumistasu suuruse kohta teab Raimets, et esialgsetel andmetel jääb see suurusjärku kuni 300€. Edasine kuutasu sõltub sellest, milline teenusepakkuja juures milline pakett valitakse.

Allikas: Rae sõnumid